Standard

Translate original post with Google Translate

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

F.C.I. – Standard č. 193/22.11.2006/D, GB

BARZOJ – RUSKÝ CHRT

(Russkaya Psovaya Borzaya)

Pro Klub chovatelů a přátel barzojů do českého jazyka přeložila paní MUDr. Jitka Pacltová, revize ČMKU 2007

Země původu: Rusko

Datum publikace platného originálního standardu: 25.10.2006

Použití: lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing

Klasifikace: Skupina 10     Chrti

Sekce 1        dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci

Bez zkoušky z výkonu

Krátký nástin historie: Barzoj je již devět století podstatnou součástí národní kultury ruských dějin. Francouzská kronika z jedenáctého století dosvědčuje, že dcera velkovévody Kyjevského Anna Jaroslavna, měla ve své družině, která ji doprovázela do Francie na svatbu s Jindřichem I., tři barzoje. Mezi majiteli a chovateli najdeme mnoho známých osobností, cary i básníky: Ivan Hrozný, Petr Veliký, Mikuláš II., Puškin, Turgeněv. Velký význam mělo založení chovatelské stanice “Peršinskaja ochota” slavným chovatelem velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem a srávcem psince Dimitrijem Valcevem. Od konce 19. století nacházíme barzoje v největších chovatelských stanicích Evropy i Ameriky.

Celkový vzhled: veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stvabou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů. Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché. Suché, ale dobře vyvinuté svalstvo, hlavně na stehnech, ale nevystupující. Převažující význam má celková harmonie tělesných tvarů a pohybu.

Důležité proporce:

 • U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být o něco větší.
 • U fen jsou obě výšky stejné
 • Kohoutková výška musí být o něco menší nž délka těla
 • Hloubka hrudníka odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky
 • Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

Chování / Charakter (povaha): ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.

Hlava: suchá, dlouhá, úzká, aristokratická při pohledu shora i ze strany. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce klenutou linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šíkmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.

Mozkovna:

 • Lebka – úzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá
 • Stop – velmi málo vyznačen

Obličejová partie:

 • Nosní houba – velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující.
 • Hřbetní část čenichu – dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby lehce klenutá.
 • Čenich – od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje.
 • Pysky – tenké, suché, těsné přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysky a nosní houba jsou nezávisle na barvě srsti černé.
 • Čelisti / zuby – silná spodní čelist. Zuby silné a bílé. Nůžkový nebo klešťový skus.
 • Oči – velké, velmi lehce vystouplé. Barva tmavě oříšková nebo tmavě hnědá. Mandlového tvaru šikmo uložené; nesmí být štěrbinovité.
 • Uši – malé, tenké, pohyblivé; nasazené nad oční linií vzadu, směřující téměř směrem k šíji, pokud pes není v afektu. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.

Krk: dlouhý, suchý, ze strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nikdy není nesen vysoko.

Trup:

 • Kohoutek – není zdůrazněn
 • Hřbet – široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry a zádí tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Nejvyšší bod oblouku leží před středem beder nebo u prvního nebo druhé bederního obratle.
 • Bedra – dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
 • Záď – dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8cm.
 • Hrudník – v příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu z profilu se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.
 • Břicho – dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu rudce stoupá.

Ocas: srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý, při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V přirozeném postoji visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad úrovní hřbetu.

Končetiny:

 • Hrudní končetiny: hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje
 • Plece – lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené
 • Nadloktí – mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Úhel ramenního kloubu je je zřetelně zdůrazněn.
 • Lokty – jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla
 • Předloktí – suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
 • Nadprstí – vzhledem k zemi i lehce šikmé.
 • Pánevní končetiny: při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedací kosti, probíhat středem hlezna a nadprstí pánevních končetin.
 • Stehno – dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.
 • Holeň a lýtko – dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolení kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.
 • Zadní nadprstí – ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.
 • Tlapky: suché, štíhlé, podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

Chody / Pohyb: s výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velmi pružný, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

Kůže: vláčná, pružná

Osrstění: hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře, ale nikdy se nejedná o malé pevné kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžší), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v oblasti zádi tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší. Srst na krku je hustá a bohatá.

Barva srsti: kombinace všech barev, nikdy však s hnědou (čokoládovou), modrou a jakýmikoli odstíny těchto barev. Všechny barvy se mohou vyskytovat jednobarevně nebo v kombinaci s bílou. Praporce na končetinách, “kalhoty” a vlajka na ocase mají srst zřetelně světlejší, než je základní barva srsti. Černá maska je typická u černě stínovaných barev.

Velikost a hmotnost:

Žádoucí výška v kohoutku:     pro psy:     75 – 85 cm

pro feny:     68 – 78 cm

U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost najvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné. Jedinci přesahující maximální výšku jsou přijatelní za předpokladu, že zůstává zachována typická morfologie plemene.

Vady: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky, zejména:

Chrup:

 • chybění jednoho zubu PM2. Malé, abnormálně opotřebované zuby.
 • na chybějící zuby PM1 a M3 se nebere zřetel

Barva:

 • tečkování ve stejném odstínu jako základní zbarvení

Závažné vady:

Celkový zjev:

 • podsaditý vzhled, krátký trup
 • těžké, kulaté kosti

Hlava:

 • ochablé tkáně
 • tupá tlama
 • velmi zdůrazněný stop
 • velmi zdůrazněné jařmové oblouky
 • nevýrazný týlní hrbolek

Chrup:

 • chybění jednoho zubu PM3, jednoho PM4 v dolní čelisti, jednoho M1 v horní čelisti nebo jednoho M2

Oči:

 • hluboko uložené, žluté nebo světlé, štěrbinovitého tvaru (úzký otvor mezi víčky), viditelná spojivka

Uši:

 • silné, hrubé, se zaoblenými konci

Krk:

 • lalok

Hřbet:

 • propadlý hřbet; u psů rovný hřbet

Záď:

 • spáditá záď

Břicho:

 • visící, nedostatečně vtažené

Ocas:

 • hrubý, v akci spadající dolů

Hrudní končetiny:

 • úhel u ramenního kloubu příliš otevřený (strmá plec)
 • lokty vytočené nebo vtočené
 • předloktí: kulatého průřezu. Jakékoliv prohnutí nebo odklon předloktí
 • výrazné (kostnaté) klouby
 • slabé nadprstí

Pánevní končetiny:

 • přeúhlení nebo strmé úhlení
 • úzký nebo široký postoj zadních končetin

Tlapky:

 • sklon k širokým, kulatým, masitým (silným) tlapkám; kočičí tlapky, ploché tlapky; doširoka roztažené prsty

Srst:

 • barva: skvrny jiné barvy než je základní barva

Vylučující vady:

Chování / charakter (povaha):

 • agresivita nebo přílišná bázlivost

Chrup:

 • předkus, podkus, asymetrický zámek skusu (zkřížený skus)
 • chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku, chybění jednoho z trháků (PM4 v horní čelsiti nebo M1 v dolní čelisti), chybění více než 4 zubů jakéhokoliv druhu
 • chybné postavení jednoho nebo obou špičáků v dolní čelisti tak, že při zavřené tlamě mohou poškodit patro nebo dáseň horní čelisti

Oči:

 • modré (břízové oko)

Ocas:

 • jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírováný ocas

Pánevní končetiny:

 • výskyt paspárků (vlčích drápů)

Barva srsti:

 • hnědá, čokoládově hnědá, modrá

Jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Čerpáno z www.cmku.cz